ואני תפילה הסיפור על רועי רוט הי״ד כתות ח- יב במפגש עם הוריו של רועי בנושא התפילה