הצגה על זהירות בדרכים. תלמידי כיתות ז'-י' מתכוננים לחופש הגדול