הכנה לשבועות עם הרב מייטלס

הרב מייטליס בשיחת הכנה לתלמידי כתות ט'-י' לקרא חג השבועות.