הכנה לצו ראשון לכיתות י"א

הכנה לצו ראשון לכתות יא התקיימה בישיבה במסגרת פרוייקט מטעם משרד הבטחון להכנה מנטלית וחשיפה של התלמידים לקראת התהליכים אותם הם עומדים לעבור לקראת גיוסם.