הכנה לחופש - איש רשות הטבע והגנים מרצה לכתות ז'-ט' על איך לטייל נכון