הכנה לחופש הגדול עם צורי דהאן

כהכנה לחופש הגדול, שוחחו תלמידי כיתות ז'-י' עם צורי דהאן על החשיפה לתכני מדיה מסוכנים.