גינה אקולוגית

לקראת ט"ו בשבט, קרן קיימת לישראל תרמה לישיבה מגשי צמחים ששתלנו מאחורי בניין החטיבה. כמו כן, בנינו בישיבה גינה אקולוגית, בסיוע של גב' שלווה נווה הנציגה של איגוד ערים שומרון, עם שביל גישה וטרסות עם אבנים והצטיידנו בכלי עבודה לרשות התלמידים. במהלך ט"ו בשבט התלמידים, בעיקר בהפסקות, עבדו במרץ בזריעה, עדור, והכנת ספסלים.