ברכת האילנות

יצאנו לברך את ברכת האילנות בפרדס שבכניסה לקרני שומרון.