בניית דגם בית המקדש

ביצרתיות ברוכה, כיתות ז' 1 וח' 1- כיתות החנ"מ הציגו את פרי עמלם במהלך ימי חודש תשרי בשיעורי אומנות על לימוד ובניית דגם בית המקדש. בניית הדגם נועדה בכדי לקרב להבנת התלמידים את עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביוה"כ. לבניית הדגם קדם לימוד, בבחינת P.B.L, של מידות המקדש ותפקידי החלקים המרכזיים. את הלימוד המופלא ובניית הדגם הוביל הרב שלומי אלדד ר"מ בישיבה שפועל רבות לקידום לימוד האומנות בכיתות החנ"מ.
יישר כוח לרב שלומי אלדד המורה לאומנות.