ביקור של מורנו ורבנו הרב דרוקמן שליט"א

זכינו לביקורו של הרב דרוקמן אצלנו בישיבה, שנשא תפילה עם התלמידים ואמר דברי תורה. הרב דיבר עם התלמידים על הזכות הגדולה שלנו להיות שותפים למהלך האלוקי של תקומת ישראל ולראות בעיננו את שיבת עם ישראל לירושלים, חברון שומרון.