ביקור ניחומים

תלמידי כיתה ז' רונן יצאו לביקור אצל הרב שלומי בדש בהר ברכה, לנחמו ולחזק את ידיו.